Rahvusvaheline ravimite kasutamise hindamise konverents Narva-Jõesuus 28-30.11.19

Head kolleegid!

Rõõmsal meelel annan teada, et järjekordne ravimite kasutamise hindamist käsitlev rahvusvaheline konverents toimub selle aasta novembri lõpus Narva-Jõesuus. Esimene samal teemal toimunud kohtumine leidis aset novembris 2017 a Võrus. Siis andsid oma ala asjatundjad kogu maailmast hea sissejuhatuse ravimite kasutamise hindamise teooriasse ning jagasid kogemusi selle teenuse rakendamisel. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et esimene nimetatud teenuse pilootprojekt Eesti apteekides käivitus 2019 a alguses ning meiega on liitunud kolleegid Lätist ja Leedust ning teistest Euroopa riikidest. See on üks põhjusi, miks asusime kavandama jätkukonverentsi – nüüd on olemas esimesed kogemused, mida nii tervishoiutöötajate kui ka riikide vahel jagada. Samuti on järjest sagenenud arutelud erinevate IT lahenduste mõjust tervishoiuteenusele. Kuidas ühendada jõud nii, et uued digilahendused toetaksid tervishoiutöötajate erialast pädevust? Ka sellest tuleb konverentsil juttu. Konverentile eelneb interaktiivne töötuba, kus on võimalik täiendada praktilisi teadmisi ravimite kasutamisega seotud probleemide avastamiseks, hindamiseks ja lahendamiseks. Töötoas osalejatele on kavandatud ka webinar, mis toimub oktoobri keskel (täpsem info lisandub). Kogutud teadmine täiendab erialast kompetentsust ravimite kasutamise hindamise teenuse edasiarendamiseks.

 Konverentsi osalejatena näeme kõiki neid, kes on seotud ravimite kasutamise hindamise teenuse arendamise ja rakendamisega – praktiseerivad tervishoiutöötajad, riigiasutuste ja kõrgkoolide esindajad ning üliõpilased.

 Konverentsi töökeeleks on inglise keel. Konverentsil osalemine annab täiendkoolituse tunde. Konverentsile on korraldatud transport Tallinnast ja Tartust.

Rohkem infot leiate: www.ncpc2019.com

 Palun jagage infot oma organisatsiooni sees, et kõik huvilised saaksid meiega novembri lõpus ühineda! Ootame rohket osavõttu! Küsimuste korral pöörduge julgesti!

 Kaunist suve soovides

 Daisy Volmer NCPC 2019 konverentsi teadus- ja korralduskomitee juht