SOTSIAALFARMAATSIA UURIMISTÖÖDE JA TEADUSTEGEVUSE STIPENDIUMID

LUGUPEETUD PROVIISORIÕPPE ÜLIÕPILASED! Teisipäeval, 10. septembril kuulutatakse välja 2019/20 õppeaasta sotsiaalfarmaatsia uurimistööde ja teadustegevuse stipendiumid, mis antakse välja BENU Apteek Eesti OÜ ja EAFS koostöös.
Sotsiaalfarmaatsia eriala uurimistööde toetusfondist makstakse stipendiumi ühele üliõpilasele paremate antud õppeaastal sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonnas kaitstud uurimistööde teostamise eest. Õppeaasta 2019/20 stipendiumifondi suurus on 1000 eurot.
Sotsiaalfarmaatsia eriala teadustegevuse toetusfondist võivad taotleda toetusi TÜ proviisoriõppe üliõpilased ja õppejõud, kelle uurimistöö ja/või teadustegevus on seotud sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonnaga. Tegevustoetust saab taotleda uurimis- ja/või teadustöö läbiviimiseks, erialakonverentsidel osalemiseks, ettekannete valmistamiseks või teadusajakirjades artiklite avaldamisega seotud kulude katmiseks. Õppeaasta 2019/20 teadustegevuse toetusfondi suurus on 2000 eurot.
Kavas: 12.00-12.15 kogunemine, TÜ farmaatsia instituut, ruum 707 – Daisy Volmer, sissejuhatus, fondide lühitutvustus, TÜ farmaatsia instituut – Kaidi Kelt, BENU Apteek Eesti OÜ, jaemüügidirektor – Ain Raal, TÜ farmaatsia instituudi juhataja
Järgneb vestlus ja suupisted. Üritus kestab kuni 2 tundi.
Lisainfo: Daisy Volmer, daisy.volmer@ut.ee