2014

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) tunnustas akadeemik Udo Margnat

Eesti Akademeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) avaldas 2014 a. tunnustust pikaajalise panuse eest Eesti dkadeemilise farmaatsia arendamisse akadeemik Udo Margnale.

Dr. Uno Margna sündis ja sai keskhariduse Viljandis. 1957 a. lõpetas ta Tartu Ülikooli proviisorina ning töötas kaks aastat Muhu apteegi juhatajana. Dr. Margna oli 30 aastat seotud TA Eksperimentaalbioloogia Instituudiga, olles suurema osa oma ajast selle teadusdirektor. Bioloogiakandidaadi kraadi biokeemia alal kaitses Udo Margna 1963 a. ja bioloogiakraadi taimefüsioloogia alal 1984 a.  Dr. Margna on tuntud teadlane, kelle uuringud taimefüsioloogia alal seonduvad tihedasti farmaatsiaga ja kelle teaduslikku tegevust ning muuhulgas rohkem kui 120 teadusartiklit on tunnustanud Eesti Teaduste Akadeemia tema akadeemikuks valimisega aastal 1987. aastal. Kolm aastat hiljem  valiti Dr. Margna Akadeemia peasekretäriks, millisel ametikohal töötas ta kümme aastat. Alates 2001. aastat on Udo Margna tegutsenud farmaatsiaõppejõuna Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis farmatseutide koolitamisel.

EAFS-i tunnustus anti akadeemik Margnale üle temal läheneva juubeli eel Tallinna Tervishoiukõrgkooli rahvusvahelise nädala raames toimunud üritusel 4. november 2014 a.

Daisy Volmer