MTÜ Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) asutati 17. veebruaril 2006. a järgimaks kunagise Akadeemilise Rohuteaduse Seltsi (1924-1940) traditsioone.

Seltsi eesmärgiks on osaleda aktiivselt Eesti farmaatsiahariduse ja –teaduse jätkusuutlikkuse kindlustamises.
Seltsi põhitegevus on farmaatsiaõppejõudude, -teadlaste ja –üliõpilaste organisatsiooniline ühendamine farmaatsiahariduse, -teaduse ja –praktika edendamiseks läbi konverentside, seminaride, koosolekute, õppereiside, täiendõppe ning muude teaduslike ning üldharivate ürituste korraldamise ja trükiste kirjastamise.
Seltsil on seisuga 1. veebruar 2014. a. 21 liiget ja 1 toetajaliige.

 

 

Eesti keeles
In English