Uudised


EAFS ja Gedeon Richter annavad välja 1000eurose stipendiumi. Stipendium antakse välja professor Peep Veski stipendiumifondist

EAFS ja Gedeon Reichteri Eesti filiaal annavad 1000eurose stipendiumi TÜ farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima uurimistöö eest proviisoriõppe viienda kursuse tudengile Georg-Marten Lannole. Stipendium on järjekorras kolmas ja antakse välja professor Peep Veski stipendiumifondist.

Loe edasi...

TÜRSi ja EAFSi sügisseminar 2016
"Haavad ja haavaravi"
26. novembril toimus taaskord TÜ Rohuteaduse Seltsi (TÜRS) ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) ühine sügisseminar. TÜRSi jaoks oli see 17. ja koostöös EAFSiga 2. sügisseminar.

Loe edasi...

Sotsiaalfarmaatsia uurimistööde 2016 a stipendiumid jagatud

Tartu ülikooli farmaatsia instituudis anti 20. detsembril 2016 a kolmele tulevasele proviisorile üle BENU apteegi poolt välja pandud stipendiumid uurimistööde eest, mis käsitlesid kooliõpilaste ravimiteadlikkust, inimeste rahulolu apteegiteenusega läbi kahe aastakümne ning ravimite personaalse pakendamise mõju eakate inimeste ohutule ja tõhusale ravimite kasutamisele.

Loe edasi...EAFS ja Gedeon Richter andsid välja 1000 eurose stipendiumi professor Peep Veski stipendiumifondist

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richteri Eesti filiaal andsid 1000 eurose stipendiumi Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima uurimistöö eest proviisoriõppe viienda kursuse tudeng Georg-Marten Lannole. Stipendium on järjekorras kolmas ja seekord esmakordselt anti stipendium välja professor Peep Veski stipendiumifondist.

Loe edasi...Farmaatsia populariseerimise fondi loomine

24. novembril 2016 a kogunesid erinevate farmaatsiasektorite ja erialaseltside esindajad TÜ farmaatsia instituuti, et panna alus farmaatsia populariseerimise fondile.

Idee vastava tegevusega alustamiseks andis tõsiasi, et farmaatsiat ei tunta kuigi hästi ei üliõpilaskandidaatide hulgas ega ka laiemalt ühiskonnas.

Loe edasi...

Rohkem infot farmaatsia populariseerimise fondi kohta saate vaadata EFS ja EAFS süsgisseminaril esitatud ettekande slaididelt.
Vaata ettekannetEesti Akadeemiline Farmaatsia Selts sai 10-aastaseks

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts loodi 2006. aasta veebruaris eesmärgiga edendada Eesti farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat. Selts ühendab endas farmaatsiaõppejõude, -teadlasi ja -üliõpilasi. Kümne aasta jooksul on korraldatud seminare-konverentse, oma tegevusega toetatud farmaatsiaharidust ja erialast enesetäiendust ning tunnustatud silmapaistvaid isikuid Eesti farmaatsiamaastikul.

Juubeli tähistamiseks suunduti üheskoos hilissügisele väljasõidu-seminarile Helme ja Tõrva lähistele. Külastati kohalikke vaatamisväärsuseid - Helme orjakivi, linnusevaremeid, koopaid ja allikaid. Piirkonna ajalooga tutvuti Helme koduloomuuseumis. Kaasatud oli ka Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts.EFS ja EAFS sügisseminar

8. novembril 2016 a toimus koostöös Eesti Farmaatsia Seltsiga (EFS) sügisseminar, mille võib jagada kahte ossa. Esimeses pooles oli võimalik kuulata täiendõppe loengut TÜ meditsiinilise viroloogia teadur Radko Avilt teemal ?HIV ravimresistentsus ja nakkuse kulgu mõjutavad tegurid?.

Loe edasi...Proviisoriõppe üliõpilased said sotsiaalfarmaatsia õppeks uue IT-lahenduse

Tartu ülikooli farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia õppeklassi soetati BENU Apteek Eesti toel uus IT-lahendus, mis toetab teoreetiliste erialateadmiste praktilist kasutamist, suurendades sellega tulevaste proviisorite tõhusamat ettevalmistust patsientide kvaliteetseks nõustamiseks apteekides.

Loe edasi...HEINA stipendiumi loomine ning selle liitumine Professor Peep Veski stipendiumifondiga

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) üldkoosolekul 17.02.2016 loodi HEINA stipendium, kui toimus HEINA stipendiumi statuudi ametlik allkirjastamine. Tegemist on professor Jyrki Heinämäki Eesti-Soome teadustöö stipendiumiga farmaatsia erialal (HEINA stipendium). Antud stipendiumi eesmärgiks on toetada magistrantide ja doktorantide üliõpilasvahetust, õppe- ja teadustöötajate koostööd ja kontaktide sõlmimist Eesti ja Soome vahel farmaatsia erialal. Täpsem info HEINA stipendiumi taotlemise kohta on leitav EAFS kodulehel.

Loe edasi...Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) tunnustuse 2015. a pälvis Professor Jyrki Heinämäki

Alates 2007 aastast on Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) võtnud endale eesmärgiks avaldada tunnustust isikutele, kelle tegevus ja saavutused on tunnustamist väärival määral aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule. 2015. aastal otsustati EAFS üldkoosolekul üksmeelselt avaldada tunnustust Tartu Ülikooli nanotehnoloogia professorile ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi juhatuse liikmele Professor Jyrki Heinämäkile.

Loe edasi...EAFS ja Gedeon Richter kuulutasid välja kolmanda 1000 eurose stipendiumi

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti kuulutasid välja 2016. aasta stipendiumi Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima uurimistöö teostanud üliõpilasele. 1000 eurone stipendium on järjekorras kolmas ja makstakse välja professor Peep Veski nimelisest stipendiumifondist.

Loe edasi...Proviisoriõppe ja farmaatsiateaduse edendamiseks luuakse professor Peep Veski nimeline stipendiumifond

Farmaatsia instituut ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts annavad teada professor Peep Veski nimelise stipendiumifondi loomisest, mille statuut kirjutatakse alla kolmapäeval, 11. mail 2016 kell 16.00 Farmaatsia instituudis Nooruse 1- 710.
Stipendiumifond luuakse eesmärgiga välja anda farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiume, ühendades selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat. Stipendiumid on mõeldud nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õppejõududele.

Loe edasi...


Farmaatsia populariseerimise fondi loomine

24. novemberil, kell 16.00, TÜ farmaatsia instituut, Tartu, Nooruse 1, ruum 707.

Vaata kuulutust

Rohkem infot farmaatsia populariseerimise fondi kohta saate vaadata EFS ja EAFS süsgisseminaril esitatud ettekande slaididelt.
Vaata ettekannetEFS ja EAFS sügisseminar

8. november 2016, TÜ Tehnoloogiainstituut, Tartu,Nooruse 1, ruum 121.

Vaata lisainfotEAFS ja Gedeon Richter andsid välja 1000 eurose stipendiumi

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Ungari ravimifirma Gedeon Richter andsid välja järjekorras teise stipendiumi suurusega 1000 eurot. Stipendiumi sai Tartu Ülikooli proviisoriõppe 5. kursuse tudeng Annela Toom uurimistöö "Haavaraviks sobivate klooramfenikooli sisaldavate nanofiibrite stabiilsusuuring" eest.

Loe edasi...EAFS ja Benu Apteek andsid välja uurimistööde stipendiumi

25. jaanuaril andsid Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja BENU Apteek tulevastele proviisoritele üle stipendiumid, millega tunnustati vähihaigete ravikvaliteedi parandamist, ravimite regulaarset kasutamist ning müügiesindajate rolli puudutavate uurimistööde tegijaid. Stipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi oma eriala arengus kaasa töötama ja mõtlema. 

Tänavu anti stipendium kolmele Tartu Ülikooli proviisori õppekava üliõpilasele. Triin Durejko uurimuse eesmärk oli töötada välja uurimismetoodika patsientide ravimite regulaarse kasutamise selgitamiseks. Raili Loomets uuris oma töös müügiesindajate tegevuse mõju farmaatsiapraktikale ning Iti-Ingris Sei töö keskendus vähihaigete patsientide ravikvaliteedi parandamisele ja aspektidele, mis on seotud vähiravimite kõrvaltoimetega.

Loe edasi...Richteri Gedeoni uurimistöö stipendiumi väljakuulutamine ning stipendiumifondi sidumine Professor Peep Veski stipendiumifondiga.

18. mai 2016 kell 13.00

Nooruse 1, r 707

Esimene uurimistöö stipendium, mis liidetakse Professor Peep Veski stipendiumifondiga.

Olete oodatud kolmapäeval, 18. mail kell 13.00 farmaatsiatudengitele suunatud 2016. a uurimistöö stipendiumi väljakuulutamisele Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis. Lisaks allkirjastatakse kokkulepe Gedeon Richteri stipendiumifondi ühendamiseks Prof Peep Veski stipendiumifondiga.

Loe edasi...Arstiteaduskonna aastapäeva konverents.

Farmaatsia teaduspäev - teadusest praktikani.

9. oktoober, 2015

Teaduspäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreerimine on avatud alates 26.juuni- 05. oktoober 2015. Osavõtjate arv on piiratud (maksimaalselt 150 inimest).

Loe edasi...EAFS ja Benu Apteek Eesti sõlmisid kokkuleppe kahe sotsiaalfarmaatsia eriala stipendiumi loomiseks

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Benu Apteek Eesti OÜ sõlmisid 27. mail koostöölepingu TÜ farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia uurimistööde ja teadustegevuse toetamiseks. Stipendiumite maht ühe aasta kohta on 3000 eurot.

Loe edasi...

 

EAFS ja Gedeon Richter kuulutasid välja 1000 eurose stipendiumi

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti kuulutasid välja 2015. aasta stipendiumi Tartu Ülikoolis farmatseutilise tehnoloogia alal kaitstud parima uurimistöö teostanud üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Loe edasi...

Üliõpilaste teadustöö stipendiumi sai Maarja Vokk

Meil on rõõm teatada, et kevadel loodud Gedeon Richteri ja EAFS-i üliõpilaste teadustöö stipendiumifondist antakse välja esimene stipendium.

EAFS juhatuse liikmetest (2tk), Gedeon Richteri ja Farmaatsia instituudi juhatajast koosnev komisjon otsustas 2014. a. välja anda 1000 eurose stipendiumi üliõpilasele Maarja Vokk.

Stipendiumi üleandmine toimub neljapäeval (18. detsembril) kell 14.00 Farmaatsia instituudis.Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts tunnustas akadeemik Udo Margnat

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) avaldas 2014 a. tunnustust pikaajalise panuse eest Eesti akadeemilise farmaatsia arendamisse akadeemik Udo Margnale. Loe edasi...

EAFS kutsub 05. juunil kell 17.00

AVALIKULE LOENGULE

(Tü Farmaatsia Instituudis, 7 korrus, r. 707, Nooruse 1, Tartu )

Apotheka internetiapteegi juhataja Merilin Nurk (Terve Pere Apteek Oü) räägib teemal: "INTERNETIAPTEEK- MIS SEE ON?".

Avalikus loengus käsitletakse:

mis on internetiapteek, kellele internetiapteek mõeldud on, kuidas tavainimene internetiapteeki kasutada saab, mis on internetiapteegi eelised tavaapteegi ees, praktilised juhendid internetiapteegi kasutamiseks, jm.

Loeng toimub 17.00-18.00 Sellele järgneb vestlus ja suupisted 18.00-18.30. Lisainfo Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, info@easp.ee.

Võimaluse korral eelregistreerige, saates e-kiri oma osalemisesoovist Eesti Akadeemilise Seltsile.

Kõik huvilised on oodatud!

 

 

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja Gedeon Richter alustasid koostööd

Soovist tõsta farmatseutilise tehnoloogia erialal teostatavate proviisoriõppe üliõpilaste uurimistööde kvaliteeti sõlmivad Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) ja Gedeon Richter Eesti koostöölepingu fondi loomiseks. Fondist eraldatakse stipendiumi farmatseutilise tehnoloogia erialal kaitstud õppeaasta parima uurimistöö teostanud üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Loe edasi...

 

 

Dotsent Toivo Hinrikus pälvis mitu tunnustust

Traditsioonilise iga-aastase Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustuse pälvis 2012. aastal Tartu ülikooli farmaatsia instituudi farmatseutilise keemia dotsent Toivo Hinrikus.

Loe edasi...
Tartu ülikooli Farmaatsia Instituut 170

1842. aasta 19. oktoobril kirjutas keiser Nikolai I alla Tartu ülikooli täiendava eelarve, millega loodi iseseisev farmaatsiaprofessuur ja kinnitati rahalised eraldised uuele institutsioonile. Sündinud oli Farmaatsia instituut.

Aastapäevaüritused toimuvad 12. oktoobril 2012. a. Tartus, Nooruse 1.

Fotogalerii konverentsist "Tartu ülikooli Farmaatsia Instituut 170"
Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) tunnustuse pälvis Daisy Volmer

Sellel aastal otsustasid EAFS-i liikmed septembrikuus toimunud üldkoosolekul avaldada tunnustust Tü sotsiaalfarmaatsia vanemassistendile Daisy Volmerile.

Loe edasi...

 

EAFS kutsub teisipäeval, 15. mail kell 16.15

AVALIKULE LOENGULE

(Tü Farmaatsia Instituudis, loenguruumis 707)

Prov. Astrid Oolberg räägib teemal: "Mesi ja mesindussaadused. Näiteid apiteraapiast".

Kõik huvilised on oodatud!

 

Tähistati farmaatsiaprofessor Georg Dragendorffi 175. sünniaastapäeva

Täpselt suurmehe sünnipäeval, 20. aprillil toimus Tü ajaloo muuseumi valges saalis konverents „Professor Georg Dragendorff 175“. üritus algas Dragendorffile (1836-1898) pühendatud väljapaneku avamisega. Järgnesid ettekanded meie ülikoolist 19. sajandil (Ken Kalling), Dragendorffi elust ja tegevusest (Toivo Hinrikus), temast kui teadlasest ja fenomenist (Ain Raal), keemia alastest uuringutest (Tullio Ilomets), Dragendorffiga seotud materjalidest Tü ajaloo muuseumis (Sirje Sisask) ning farmakoloogia ja toksikoloogia arengust Dragendorffi perioodil Tartus (Lembit Allikmets). Järgnes mõtete vahetamine kohvi ja suupistete juures. Aastatel 1864-1894 töötas prof. Dragendorff Tartus farmaatsia instituudi juhatajana. Viimati tähistati konverentsiga Dragendorffi 150., enne seda ka tema 100. ja 90. sünniaastapäeva. üritus organiseeriti Tü ajaloo muuseumi ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi poolt, tegemist oli EAFS 2011. a avaliku üritusega.

 

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts tunnustas dotsent Ain Raali

Juba traditsioonilise iga-aastase tunnustuse pälvis tänavu dotsent Ain Raal. Dots. Raali kandidatuuri üles seadmisel rõhutati tema suurt pühendumist farmakognoosia õpetamisele ja teadustööle, viljakat tegevust erialaraamatute ja –õpikute, teadusartiklite ja populaarteaduslike artiklite kirjutamisel, aktiivset tegevust farmaatsia ning farmakognoosia populariseerimisel.

Loe edasi...

 

Fotogalerii rahvusvahelisest konverentsist "Mis on kvaliteetne ravimpreparaat? Prof. Peep Veski 60"

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts tänab konverentsi “Mis on kvaliteetne ravimpreparaat?” Prof. Peep Veski 60 toetamise eest:

Berlin-Chemie Menarini Eesti Oü
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal
Eesti Apteekrite Liit
KBM Pharma Oü
KRKA d.d., Novo Mesto Eesti Filiaal
Lundbeck Eesti AS
Magnum Medical Oü

Mepha Baltic Eesti filiaal
Miecys-Pharm Oü
Novo Nordisk A/S Eesti Filiaal
Nycomed SEFA AS
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Ratiopharm
Richter Gedeon Eesti Filiaal
Roche Eesti Oü
Sandoz d.d. Eesti filiaal
Sanofi-aventis Estonia Oü
Tallinna Farmaatsiatehase AS
Tamro Eesti Oü
Tartu Uusapteek Oü
Tü Tamme Apteek Oü 
Yliopiston Apteekki OY

 

EAFS jagas tunnustust Prof. Peep Veskile

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi käesoleva aasta tunnustuse pälvis Prof. Peep Veski. Tema kandidatuuri esitamisel rõhutati P. Veski kaalukat rolli Eesti farmaatsia arendamisel, märkimisväärset teadustegevust ning aktiivset osalemist uuenduste sisseviimisel farmaatsiaharidusse nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. 
Tartu ülikooli farmaatsia instituudis on Prof. Veski töötanud 29 aastat, nendest viimased 11 aastat farmatseutilise tehnoloogia ja biofarmaatsia professori ning farmaatsia instituudi juhatajana. P. Veski oli Arstiteaduskonna prodekaan 1998-2002. a.

Loe edasi...

 

EAFS kutsub laupäeval, 26. septembril 2009. a. kell 11.00 (Tü Farmaatsia Instituudis, loenguruumis 707)

AVALIKULE LOENGULE

"Seitse tervendavat teekaaslast - etnoloogilis-farmatseutiline käsitlus puudest"

Lektor dotsent Ain Raal

Loeng kestab poolteist tundi

Kõik huvilised on oodatud!

 

26. märtsil kaitses Kaisa Naelapää Taanis Kopenhaageni ülikoolis doktoritöö teemal: Fluidised Bed Coating - New Approaches for Process Optimisation

Doktoritöö juhendajateks olid prof. J. Rantanen ja prof. Emeritus H.G. Kristensen, Kopenhageni ülikooli Farmaatsiateaduskonnast, vanemteadur P. Bertelsen, Nycomed Denmarkist, prof. P. Veski, Tartu ülikooli Farmaatsia instituudist.

Oponentideks olid lektor J. Moller-Sonnergaard, Kopenhageni ülikooli Farmaatsiateaduskonnast, peatehnoloog P. Holm, Life/Cycle Pharma A/S-st ja prof. J. Yliruusi, Helsingi ülikooli farmaatsiateaduskonnast.

õnnitleme värsket farmaatsiadoktorit!

 

Euroopa Farmaatsiatööstuse ja Farmaatsiaassotsiatsioonide Föderatsiooni tunnustus prof. P. Veskile

Euroopa Farmaatsiatööstuse ja Farmaatsiaassotsiatsioonide Föderatsioon tähistas 2008. aasta juunis oma 30. tegutsemisaastat. Föderatsiooni eesmärgiks on edendada ravimitealast teadus- ja arendustegevust ning ravimite turule toomisega parandada inimeste tervist.

Loe edasi...

 

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi 2008. a. tunnustus emeriitdotsent Elmar Arakule

piltIgal aastal avaldab Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts tunnustust ühele aktiivsele inimesele, kes on silma paistnud farmaatsiaeriala edendamisega. Käesoleval aastal otsustas seltsi üldkoosolek anda tunnustuse emeriitdotsent Elmar Arakule.

Loe edasi...

 

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts avaldas tunnustust prof. Marvolale

piltEAFS avaldab igal aastal tunnustust ühele või mitmele isikule, kelle tegevus ja saavutused on tunnustamist väärival määral aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule. Tänavu kuulutas meie 2006.a. loodud selts välja esimese tunnustuse.
Seltsi üldkoosolekule esitati ettepanek tunnustuse avaldamiseks ühekokku neljale nominendile. Nende seast valiti välja kandidaat, kelle panus meie farmaatsiahariduse ja -teaduse arengu heaks on suurim.
Käesoleval aastal pälvis seltsi üldkogu valikul tunnustuse prof. Martti Marvola Helsingist.

Loe edasi...TÜ Farmaatsia Instituut             Eesti Farmaatsia Selts           TÜ Rohuteadlaste Selts        Ravimiamet        TÜ Kliinikum        Sotsiaalministeerium    The European Federation of Pharmaceutical Sciences    European Association of Faculties of Pharmacy        Pharmine