2007

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts avaldas tunnustust prof. Marvolale

EAFS avaldab igal aastal tunnustust ühele või mitmele isikule, kelle tegevus ja saavutused on tunnustamist väärival määral aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule. Tänavu kuulutas meie 2006.a. loodud selts välja esimese tunnustuse.
Seltsi üldkoosolekule esitati ettepanek tunnustuse avaldamiseks ühekokku neljale nominendile. Nende seast valiti välja kandidaat, kelle panus meie farmaatsiahariduse ja -teaduse arengu heaks on suurim.
Käesoleval aastal pälvis seltsi üldkogu valikul tunnustuse prof. Martti Marvola Helsingist.
Prof Marvola teened Eesti akadeemilise kaadri ettevalmistamisel on tähelepanuväärselt suured. Tema otsesel juhendamisel või kaasaaitamisel on valminud mitu doktoriväitekirja. Teaduslik koostöö, mis on kestnud juba 17 aastat, on olnud väga tulemuslik. M. Marvola on Tartu Ülikooli audoktor. „Selle au on teeninud väga väärikas farmaatsiateadlane, Eesti tõeline sõber,” märkis tunnustuse kätte andnud EAFS juhatuse esimees prof. Veski.
EAFS tunnustusega käib lisaks sertifikaadile kaasas seltsi sümboolikaga ainulaadne pisiskulptuur, mis kujutab endast noort lehte kui arengu sümbolit.
Tunnustus anti prof. Marvolale kätte Tartus toimunud rahvusvahelise farmaatsiakonverentsi „The 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences” lõputseremoonial 15. septembril.