2008

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus emeriitdotsent Elmar Arakule

Igal aastal avaldab Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts tunnustust ühele aktiivsele inimesele, kes on silma paistnud farmaatsiaeriala edendamisega. Käesoleval aastal otsustas seltsi üldkoosolek anda tunnustuse emeriitdotsent Elmar Arakule.

E. Arak on farmaatsia erialaga seotud enam kui 50 a. Ta rajas Apteekide Peavalitsuse Tartu Kontrollanalüüsi Laboratooriumi ja oli pikki aastatid selle juhataja. Alates 1979.a. töötab E. Arak TÜ farmaatsia instituudis, olles aastatel 1986-1992 dotsent, 1992-1997 farmakognoosia ja farmaatsia organisatsiooni korraline professor ning 1997-2003 farmakognoosia ja farmaatsia organisatsiooni õppetooli hoidja. Käesoleval ajal töötab E. Arak farmaatsia instituudis spetsialistina. Tunnustuse saaja osales farmaatsia instituudi juurde kuulunud katsebaasi rajamises ja selle töö korraldamises ning oli üks initsiaatoreid Tartu Ülikooli apteekide taasloomisel.

E. Arak on aktiivne nii teadus- kui ka õppetöö vallas. Ta on olnud pikka aega farmakognoosia-alaste uurimistööde juhiks ja avaldanud ligikaudu 150 teaduspublikatsiooni. E. Arak on olnud kolme Eesti Teadusfondi granti hoidjaks ning juhendanud nii magistri- kui ka doktoritöid.

E.Arak on koostanud kaheksa õppevahendit.

E. Arak on oma eriala patrioot, rõhutades alati apteekrite tegevuse olulisust tervishoiusüsteemis tervikuna ning valutades südant farmaatsiaeriala jätkusuutlikkuse pärast. Alates 1981.a. on ta olnud tegev Eesti Farmaatsia Seltsi juhatuses, olles nimetatud seltsi esimees aastatel 1986-1992. Aastatel 1992-2007 oli E. Arak TÜ Inimuuringute Eetikakomitee liige.

Tunnustusmeene ja aukiri anti emeriitdotsent Elmar Arakule üle 16. oktoobril toimunud Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ettekandekoosolekul.