2010

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts tunnustas dotsent Ain Raali

Juba traditsioonilise iga-aastase tunnustuse pälvis tänavu dotsent Ain Raal. Dots. Raali kandidatuuri üles seadmisel rõhutati tema suurt pühendumist farmakognoosia õpetamisele ja teadustööle, viljakat tegevust erialaraamatute ja –õpikute, teadusartiklite ja populaarteaduslike artiklite kirjutamisel, aktiivset tegevust farmaatsia ning farmakognoosia populariseerimisel.

Dotsent Ain Raal lõpetas TÜ Arstiteaduskonna proviisorina 1984 a., jäädes koheselt pärast seda tööle farmaatsia instituuti ning asudes paralleelselt õppejõu tööga tegelema lõhnava kummeli farmakognostiliste uuringutega. Nimetatud teemal kaitses dots. Raal 1989 a. dots. Elmar Araku juhendamisel kandidaadikraadi tollases Leningradi Keemia- ja Farmaatsia Instituudis. Dots. Ain Raal teadustegevus on ka täna peamiselt seotud ravimtaimede ja nende keemilise koostise uurimisega. Koostöös Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega on selgitatud nii erinevate eeterliku õli droogide kui ka polüfenoole sisaldavate taimeliikide koostist. Dots. Ain Raal on publitseerinud enam kui 300 teaduslikku kirjutist, sh üle poolesaja rahvusvahelise levikuga teadusartikli. Ta on juhandanud ja juhendab mitmeid magistri- ja doktoriväitekirju. Lisaks farmakognoosia ja fütokeemia valdkonnale on Dots. Raal teostanud uurimusi ka sotsiaalfarmaatsia ja farmaatsia ajaloo alal.

Dots. Ain Raal valiti dotsendi ametikohale 1993 a. Aastatel 2003-2006 oli ta TÜ farmaatsia instituudi farmaatsia organisatsiooni ja farmakognoosia õppetööli hoidja, aastatel 1997-2004 Euroopa farmakopöa Fütokeemia ekspertgrupi liige ning aastatel 2006-2008 Euroopa ravimiameti taimemonograafiate töögrupi liige. Alates 1999 a. on dots. Ain Raal tegutsenud Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjonis ja alates 2003 a. MTO traditsioonilise meditsiini eksperdina ravimtaimede alal.

Viimasel kümnendil on dots. Raali sulest ilmunud arvukalt ravimtaimi käsitlevaid raamatuid. Olgu mõnena neist mainitud ”Maailma ravimtaimede entsüklopeedia”, kus on käsitletud 712 taime monograafiad koos illustratsioonidega, neljakümne aastase vaheajaga ilmunud eestikeelne õpik ”Farmakognoosia”, aga ka samuti õpikuna kasutatav ”Tervist ja vürtsi maailma maitsetaimedest”.  Dotsent Ain Raal taasasutas 1989 a. ajakirja Eesti Rohuteadlane, olles selle peatoimetaja ja toimetaja aastani 2000 ning käivitas 1994 a. Eesti ravimikataloogi ”Pharmaca Estica” väljaandmise ning oli 1994-1996 selle peatoimetaja.

Dots. Raal on olnud hinnatud farmakognoosia õppejõud. Aastal 2006 valisid üliõpilased ta parimaks TÜ õppejõuks Medicina valdkonnas ning 2010 a. kuulus ta sama valdkonna kümne parema õppejõu hulka.

Dots. Ain Raal on olnud aktiivne ka EAFS-i tegevuses, olles seltsi aseesimees aastatel 2006-2008 ning seistes viimastel aastatel hea avalike ürituste korraldamise ja läbiviimise eest. EAFS-i tunnustus antakse Dots. Raalile üle seltsi viienda aastapäeva tähistamisel 2011 a. veebruaris.