Karin Kogermann, EAFS, Tunnustus 2017

2017

Dr Karin Kogermann on vaatamata oma suhteliselt lühikesele akadeemilisele tegevusajale saavutanud väljapaistvaid tulemusi eelkõige farmaatsiateaduses – ta on edukas olnud nii kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide avaldamisel ja rohkete doktorantide juhendamisel kui
ka teadusrahastuse saamisel. Dr Kogermann on valitud Eesti TA noorakadeemikuks.

Seejuures on Karin Kogermann saavutanud häid tulemusi ka õppetöös ning olnud eeskuju väärivalt aktiivne eriala arendustegevuses. Karin on hooliva ja energilise juhatuse liikme ning ka
esimehena panustanud palju EAFS tegevusse ja selle arengusse.