Uurimistoetus

Uurimistoetuste Fondi eesmärgiks on ravimpreparaatidega tegeleva uurimistöö toetamine. Uurimistoetuste Fondi käivitamine, selle suurendamine ning kasutamisvõimaluste tutvustamine on seltsi oluliseks tegevusvaldkonnaks tulevikus. Koos Tallinna Farmaatsiatehasega loodud Üliõpilaste Uurimistoetuste Fondist anti 2008.a. välja esimesed stipendiumid üliõpilaste uurimistööde teostamiseks (2 tk). Samast fondist toetati õppe- ja erialakirjanduse soetamist üliõpilastele kasutamiseks TÜ farmaatsiainstituudi raamatukogus. Ka maksti välja esimene preemia oma uurimistöö edukalt lõpetanud üliõpilasele.