BENU Apteek Eesti OÜ

Sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavate uurimis- ja teadustööde kvaliteedi tõstmiseks ning omavahelise koostöö ja teadmiste vahetuse soodustamiseks sõlmisid BENU Apteek Eesti OÜ ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts koostöölepingu fondi loomiseks, millest toetatakse sotsiaalfarmaatsia-alast teadustegevust. Teadustegevuse toetust võivad taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ja õppejõud, kelle uurimistöö ja/või teadustegevus on seotud sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonnaga.