2011

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) tunnustuse pälvis Daisy Volmer

Sellel aastal otsustasid EAFS-i liikmed septembrikuus toimunud üldkoosolekul avaldada tunnustust TÜ sotsiaalfarmaatsia vanemassistendile Daisy Volmerile.

D. Volmer lõpetas TÜ proviisorina 1992. a., kaitses 1994 a. teadusmagistri kraadi fütokeemia valdkonnas. D.Volmer on alates 1992. a. algusest kuni käesoleva ajani töötanud TÜ farmaatsia instituudis erinevatel ametikohtadel, alates 2004. a. sotsiaalfarmaatsia vanemassistendina. Aastatel 1997-2002 töötas Daisy Volmer Ravimiameti ravimite registreerimise osakonnas.

Alates 2001. a. õpetab D. Volmer tulevastele proviisoritele sotsiaalfarmaatsiat. Tegemist oli küllaltki uudse farmaatsiavaldkonnaga, mille õpe TÜ farmaatsia instituudis algas 1993. a. Kuna lisaks teoreetilistele teadmistele oli õppeaine praktikaga sidumiseks oluline tunda ka Eesti apteekide ja apteekrite tegelikku olukorda, käivitas D.Volmer mitmeid erinevaid uurimisteemasid. Tänaseks on paljude muude küsimuste kõrval selgitatud põhjalikumalt nii apteegikülastajate kui ka apteekrite endi arvamusi apteegiteenusest ja selle kvaliteedist, ravimite ohutuse tagamisest ning krooniliste haigete nõustamise võimalustest meie apteekides. Teaduskoostöö on D. Volmerit kokku viinud paljude sama eriala teadlastega Põhja-Euroopas, aga ka Ameerika Ühendriikides ja Austraalias.

Lisaks õppetööle Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis on D. Volmer esinenud lektorina mitmetel erialastel konverentsidel ja täienduskursustel nii kodu- kui ka välismaal. Tema juhendamisel on paljud üliõpilased teostanud proviisoriõppe uurimistöid. 2006. a. valisid üliõpilased D. Volmeri Medicina valdkonna kümne parema õppejõu hulka.

D. Volmer on avaldanud üle 80 teadusliku kirjutise. 8. detsembril 2010. a. kaitses ta edukalt doktoritöö teemal “Jamüügiapteekide areng Eestis – avalik ja erialane arvamus 1993-2006” ja talle omistati filosoofiadoktori teaduslik kraad.

D. Volmer osaleb aktiivselt erinevate erialaseltside töös, olles näiteks Euroopa Kliinilise Farmaatsia Seltsi ja Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjoni liige ning Euroopa Ravimiameti (EMEA) ekspert. Aastatel 2009-2011 osales ta ühe TÜ poolse esindajana Euroopa Farmaatsia Fakulteetide Assotsiatsiooni (EAFP) eestvõttel korraldatud Euroopa farmaatsiaharidust kaardistava programmi Pharmine töös. D. Volmer on osalenud kolme rahvusvahelise farmaatsiakonverentsi korraldamises. Daisy Volmer on EAFS-i asutajaliige ja alates 2008. a. selle aseesimees, vastutades regulaarselt toimuvate ja kõigile huvilistele avatud ettekandekoosolekute korraldamise eest. Samuti on ta koostöös Tamro Eesti AS-ga olnud üheks erialase jätkukoolituse mõtte algatajaks ja elluviijaks.

EAFS-i tänukiri ja mälestusmeene anti Daisy Volmerile üle 19. oktoobril 2011. a. farmaatsia instituudi aastapäeval.