EAFSi tunnustus 2020

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts 13. oktoobril 2020. a toimunud üldkoosoleku otsusega  avaldab  2020. a tunnustust panuse eest Eesti farmaatsia  arendamisel dotsent Urve Paaverile.

EAFS tunnustuse avaldamise ettepanek

EAFS liikmetena teeksime ühise ettepaneku avaldada tunnustust EAFS asutajaliikmele, kauaaegsele Tartu Ülikooli õppejõule ja täiendusõppe programmijuhile dotsent Urve Paaverile.

Dr Urve Paaver on oma pika õppejõu karjääri jooksul jõudnud õpetada paljusid praeguseid proviisoreid. Ta on valitud üliõpilaste poolt parimaks õppejõuks ning saanud „Hea õpetamise grandi“ õpetamise arendamiseks ülikoolis. Ta on valmiva farmatseutilise tehnoloogia tõlkeõpiku toimetajate meeskonna liige. Samuti on ta olnud aastaid väga aktiivne proviisorite ja farmatseutide täienduskoolituste lektorina. Tal on olnud võimalus õpetada erinevaid farmaatsia distsipliine ning praegu on ta vastutav õppejõud farmatseutilise tehnoloogia blokis.

Viimastel aastatel on Dr Urve Paaver pühendanud väga palju aega proviisorite täienduskoolituse projekti eestvedamisele ja juhtimisele, tänu millele sai Eesti juurde terve hulga proviisoreid. Ta on olnud ja on eeskujuks paljudele noortele kui aktiivne eriala arendaja nii Eestis kui välismaal lüües kaasa EAFS tegevuses ja selle arengus.

EAFS liikmed Dr Karin Kogermann, Prof Jyrki Heinämäki ja Dr Ivo Laidmäe

/digitaalselt allkirjastatud/

06.10.20