Jyrki Tapio Heinämäki sai arstiteaduskonna medali

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 388. aastapäeval anti meditsiiniteaduste valdkonna kõrgeim autasu, medal „Tartu Ülikooli arstiteaduskond“ kolmele inimesele, kes on teinud tänuväärset tööd oma teadusvaldkonna arendamisel. Tunnustus anti lektor Karin Varikule, professor Jaan Ehale ja professor Jyrki Tapio Heinämäkile.

Medalisaajad kanti ka arstiteaduskonna auraamatusse.

Pühendunud töö eest farmaatsia doktoriõppe programmi arendamisel ning tulemusliku ja koostööle orienteeritud farmatseutilise nanotehnoloogia alase teadustöö eest tunnustati medaliga Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi farmatseutilise nanotehnoloogia professorit, farmaatsia doktoriõppe õppekava programmijuhti Jyrki Tapio Heinämäkit (fotol paremal).

Professor Heinämäki ütles medalit kättesaades, et see tunnustus on tema jaoks meeldiv üllatus ja väga suur au.