PRESSITEADE Benu Apteek Eesti

Proviisoritudengid hakkavad võistlema teadusstipendiumile
Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilastele kuulutati välja konkurss sotsiaalfarmaatsia uurimistööde ja teadustegevuse stipendiumile, mida annavad välja Benu Apteek ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts.
Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsendi Daisy Volmeri sõnul saavad stipendiumile kandideerida viienda kursuse proviisoriõppe üliõpilased, kes tänavu oma uurimistööd sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonnas edukalt kaitsevad. “Uurimistööde puhul hindame valitud teemapüstituse innovatiivsust ja olulisust. Näiteks eelmisel aastal sai stipendiumi uurimistöö, mis käsitles uudset ravimite kasutamise hindamise teenust ja selle rakendamise potentsiaali Eesti apteekides,” selgitas Volmer. “Lisaks on võimalik üliõpilastel kandideerida teadustöö fondist makstavale toetusele, mida saab kasutada konverentsidel osalemiseks, artiklite publitseerimiseks, välispraktikal käimiseks ja muudeks erialasteks tegevusteks,” sõnas Volmer.
Benu Apteegi frantsiisijuhi Rainer Kasevälja sõnul on stipendiumi eesmärk tuua rohkem noori farmaatsiat õppima ja sellel erialal ka karjääri tegema. “Täna on apteekrid inimestele lähedal ja nende nõu on kättesaadav mugavatest asukohtadest, kuid et see ka tulevikus nii oleks, on meil vaja hoolt kanda selle eest, et pensionile ei läheks rohkem apteekreid kui ülikooli lõpetab ja selle karjääri endale valib. Loodame, et tõhusam koostöö erasektori ja ülikooli vahel aitab noori nende õpingutes ja motiveerib neid oma õpinguid lõpetama,” sõnas Kaseväli.
Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot õppeaastas, millest 1000 eurot määratakse sotsiaalfarmaatsia uurimistöö autorile ja 2000 eurot erinevate teadustöö tegevuste toetamiseks. Fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ning teadustöö fondist nii üliõpilased, doktorandid kui ka õppejõud. Uurimistöö stipendiume saab taotleda kuni 17. novembrini. Stipendiumi saaja otsustab komisjoni novembrikuu jooksul.
Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja Benu Apteek on sotsiaalfarmaatsia valdkonna uurimis- ja teadustööde rahastamiseks mõeldud stipendiume välja andnud juba viiel õppeaastal.
Lisainfo:
press@benu.ee │ Tel: 512 1131
Daisy Volmer │ TÜ sotsiaalfarmaatsia dotsent │ daisy.volmer@ut.ee │ Tel: 737 5287