Uuring: proviisorid võiksid patsientidele pakkuda uudset nõustamise teenust

Vajadus kasutada mitmeid ravimeid samaaegselt on tänapäeval väga levinud ning seda eelkõige eakate ja kroonilisi haigusi põdevate patsientide hulgas. Keeruliste raviskeemidega hakkama saamiseks võiksid nõustamisteenust pakkuda ka proviisorid, selgub Tartu Ülikoolis valminud proviisoriõppe uurimistööst.  

Ravimite kasutamise hindamise teenus (RKH) on juba kasutusel mitmes Euroopa riigis. “Sisuliselt tähendab teenus seda, et apteeker nõustab patsienti talle raviarsti poolt määratud ravimite tarvitamise osas – hindab ravimite koos- ja kõrvaltoimeid, selgitab välja, kuidas patsient raviskeemi jälgib ja annab soovitusi ravimite kasutamisega seotud probleemidele,” selgitas töö autor, Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilane  Anita Tuula.

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ja Benu apteegi sotsiaalfarmaatsia stipendiumi saanud uurimistöö eesmärk oli pilootuuringu käigus hinnata muutusi patsientide tervise- ja ravimialastes teadmistes teenuse jooksul ning selgitada proviisorite erialaseid teadmisi teenuse osutamiseks Eesti üldapteekides. “Uurimistöö tulemusena võib öelda, et patsiendid hindasid teenust kõrgelt ja tänu nõustamisele paranesid nende tervise- ja ravimialased teadmised. Uuringu tulemusel sai kinnitust ka see, et proviisorite erialased teadmised võimaldavad antud teenust pakkuda,” ütles Tuula.

Uurimistöö käsitleb detailsemalt, milliseid muudatusi oleks tarvis ellu viia teenuse parandamiseks ja edasiarendamiseks Eestis. Kuna tegemist on pilootuuringuga, siis on teenuse jätkamiseks vajalik uurida teenusega rahulolu suuremalt hulgalt patsientidelt, proviisoritelt ja perearstidelt.

Benu apteegi ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi koostöös annab Benu igal aastal vastava uurimistöö olemasolul välja sotsiaalfarmaatsia või sellega seotud valdkonnas teostatud uurimistöö stipendiumi. Tänavu esitati konkursile kolm uurimistööd, millest tunnistati parimaks Anita Tuula uurimistöö “Ravimite kasutamise hindamise pilootprojekt Eesti üldapteekides”. Töö juhendajad on dotsent Daisy Volmer ja kliiniline proviisor Liisa Randmäe.

Uurimistööde hindamisel lähtusid komisjoni liikmed uurimistööde valdkondlikust sobivusest, valitud uurimisteema olulisusest, töö kvaliteedist ja originaalsusest ning üliõpilase panusest töö valmimisel.

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Seltsi ja BENU Apteek on sotsiaalfarmaatsia valdkonna uurimis- ja teadustööde rahastamiseks mõeldud stipendiume välja andnud juba neljal õppeaastal. Stipendiumifondi osapooled soovivad näidata, et tõhusam koostöö ülikooli ja erasektori vahel toob rohkem noori farmaatsiat õppima.

Fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ning teadustöö fondist nii üliõpilased kui ka õppejõud. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot õppeaastas.

Tänavuse stipendiumi üleandmine toimub täna pärastlõunal Tartus.

Lisainfo:

Daisy Volmer

TÜ sotsiaalfarmaatsia dotsent

daisy.volmer@ut.ee

Tel: 737 5287

Kaidi Kelt

Benu Apteegi tegevjuht

Kaidi.kelt@tamro.ee

Tel: 55 610 564