Sotsiaalfarmaatsia uurimistööde stipendium 2019

Sotsiaalfarmaatsia uurimistööde stipendiumikomisjoni otsus

BENU Apteek Eesti OÜ (Benu) ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi koostööleppe kohaselt annab BENU 2019/20 õppeaastal vastavate uurimistööde olemasolul välja ühe sotsiaalfarmaatsia või sellega seotud valdkonnas teostatud uurimistöö stipendiumi.

2019 a. esitati stipendiumi saamiseks kolm uurimistööd. Stipendiumikomisjoni liikmed prof. J. Heinämäki (EAFS esindaja), prof. A. Raal (TÜ farmaatsia instituudi esindaja), ass. V. Bobrova (sotsiaalfarmaatsia valdkonda õppejõud) ja prov. K. Kelt (BENU Apteek Eesti OÜ esindaja) töötasid iseseisvalt esitatud materjalidega, andsid komisjoni juhile D. Volmerile tagasiside esitatud uurimistöö sobivuse kohta stipendiumile kandideerimiseks ning oma pingerea esitatud tööde osas.

Uurimistööde hindamisel lähtusid komisjoni liikmed uurimistööde valdkondlikust sobivusest, valitud uurimisteema olulisusest, töö kvaliteedist ja originaalsusest ning üliõpilase panusest töö valmimisel. Sellel õppeaastal stipendiumi saamiseks esitatud uurimistööd olid teostatud olulisel teemal ning tööde sisuline ja vormiline kvaliteet oli hea. Üliõpilased olid panustanud uurimistöödesse erinevalt, kes osalenud nii uuringuandmete kogumisel, kes teostanud põhjalikuma kirjanduse ülevaate ning andmete analüüsi, võrreldes saadud tulemusi ka varem samal teemal teostatud rahvusvaheliste teadusuuringute tulemustega. See tegi uurimistööde hindamise ja lõpliku reastamise väga keeruliseks.

Siiski antakse komisjoni ühise otsusega 2019 a sotisaalfarmaatsia uurimistööde stipendium Anita Tuulale uurimistöö “Ravimite kasutamise hindamise pilootprojekt Eesti üldapteekides” eest, juhendajad dots. D. Volmer ja prov. Liisa Randmäe.

Stipendiumi saanud uurimistöö on korrektselt vormistatud terviklik uurimistöö uudsel ja praktiliselt olulisel teemal, andes selge väljundi olulise üldapteegi lisateenuse arendamiseks.

Stipendiumikomisjoni liikmed:

  1. Heinämäki/ allkirjastatud digitaalselt
  2. Raal/ allkirjastatud digitaalselt
  3. Bobrova / allkirjastatud digitaalselt
  4. Kelt/ allkirjastatud digitaalselt

Tartus, 02.12.2019

19. detsembril kell 14.00-16.00
Hea proviisoritudeng!

BENU Apteek koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga
annab Tartus Farmaatsia instituudi ruumis 710 (Nooruse 1) üleBENU Stipendiumi.

Selle saab üliõpilane, kelle sotsiaalfarmaatsia valdkonnasteostatud uurimistöö on valitud komisjoni poolt parimaks. Tule kuula parima uurimistöö ettekannet.

Oodatud on kõik huvilised, eriti proviisoriõppe üliõpilased, endised stipendiaadid ja vilistlased.
Igale osalejale väike BENU Apteegi kingitus, lisaks suupisted, toredad vestluskaaslased ja põnevad teemad.