Tunnustus 2021

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi 30. septembril 2021. a toimunud üldkoosoleku otsusega otsustati 2021. aastal avaldada tunnustust professor Adrianus August van Doorenile.

Prof. Dooren on olnud seotud proviisoriõppe edendamisega Tartu Ülikoolis 15 aasta jooksul. Ta on olnud aastaid vastutav Erasmuse üliõpilasvahetuse eest TÜ ja Utrechti Kutsekõrgkooli vahel, tutvustades koduülikooli üliõpilastele praktikavõimalusi Eestis. Samuti on ta pühendunult koostanud õppe- ja praktikaprogramme meie proviisoriüliõpilastele Hollandis. Tänu prof. Dooreni initsiatiivikusele on tudengivahetuses osalenud ligikaudu 15 üliõpilast kokku mõlemast kõrgkoolist.

Lisaks on prof. Dooren olnud üks pikaajalisemalt Farmaatsia instituudis tegutsenud välisõppejõududest, kes on õpetanud kahte proviisoriõppe valikainet. Aastatel 2009-2011 Ravimite kliinilised uuringud ja uuringute monitoorimine (2 EAP) ja aastatel 2016-20 Ettevõtluse alused farmaatsias (2 EAP), jagades õpetamise kõrvalt ka kogemusi farmaatsia instituudi õppejõududele vastavate teadmiste edasi andmiseks tulevikus.

Üliõpilased on oma tagasisides välja toonud prof. Dooreni mitmekülgseid erialaseid teadmisi ja oskust neid tudengeid kaasavalt edasi anda.