Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts – 15 aastat asutamisest.

Käesoleval aastal möödus 15 aastat Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi  (EAFS) asutamisest.

MTÜ Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts asutati 17. veebruar 2006. a. järgimaks kunagise Akadeemilise Rohuteaduse Seltsi (1924-1940) traditsioone, eesmärgiks on osaleda aktiivselt Eesti farmaatsiahariduse ja -teaduse jätkusuutlikuse kindlustamises. EAFS liikmeskonna moodustavad Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi õppejõud, proviisoriõppe üliõpilased ja teised farmaatsiateaduse ja sellega piirnevate teadustega tegelevad isikud.

Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab EAFS koosolekuid, seminare, konverentse, õppereise, täiendõpet, tulu- ja muid teaduslikke ning üldharivaid avalikke, kaasa arvatud heategevuslikke, üritusi, kirjastab erialaseid trükiseid, vastavalt võimalustele annab välja stipendiume ja toetusi erialaste püüdluste edendamiseks. EAFS avaldab kord aastas tunnustust isikule või isikutele, kelle tegevus ja saavutused on aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule.  EAFS teeb koostööd teiste samalaadsete seltside ja ühendustega, samuti teadusasutuste ja teiste asutustega kodu- ja välismaal.

Tänaseks päevaks kuulub EAFS mitmete suurte rahvusvaheliste konverentside organiseerimiskomiteedesse, EAFS  liikmed on tegevad mitmesugustes välismaistes erialaorganisatsioonides, aktiivselt osaletakse eriala konverentsidel ja koolitustel. Kohapeal korraldatakse ettekandekoosolekuid, koolitusi apteekritele, teiste erialaseltsidega koostöös osaletakse järjepidevalt farmaatsiasektori korrastamisele kaasaaitamises, iga-aastaselt toimub ka laiale avalikkusele suunatud farmaatsiaalane üritus.

Tänase seisuga kuulub EAFS liikmeskonda 25 tegevliiget ja 1 toetajaliige.

EAFS tegemiste kohta saab teavet EAFS kodulehelt.

Vasakul fotol vasakult paremale: Daisy Volmer, Maaja Paavo, Meeme Utt, Urve Paaver, Andres Lust, Liis Preem, Ain Raal, Tea-Mai Tammaru, Laura Viidik, Peeter Villako, Hiie Villako, Georg Lanno, Anita Tuula, Jyrki Tapio Heinämäki.

Paremal fotol on lisandunud esiplaanil fotode autor EAFS liige Kristiina Sepp.