EAFSi tunnustus 2019

l

Alates 2007 aastast on Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS) võtnud endale eesmärgiks avaldada tunnustust isikutele, kelle tegevus ja saavutused on tunnustamist väärival määral aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule.

9. oktoobril peetud farmaatsiakonverentsil „Professor Johannes Tammeorg 100“ teatas Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi esimees, dotsent Daisy Volmer, et 2019. aasta tunnustuse on pälvinud proviisor ja farmatseutilise tehnoloogia õppejõud Maaja Paavo. Tunnustuse avaldamise ettepanekus tõdeti, et Maaja Paavo akadeemiline tegevus oli Tartu Ülikooli farmaatsia instituudiga seotud 1972. aastast kuni pensionileminekuni 2018. aastal. Ta on olnud farmaatsia instituudi kõige pikaajalisem õppejõud, kelle pühendumist mitme põlvkonna proviisorite koolitamisel tuleb esile tõsta ja tunnustada. Vana kooli proviisorile kohane täpsus, korrektsus ja nõudlikkus õppejõuna, kuid ka sõbralikkus ja inimlik soojus on teinud Maajast hinnatud kolleegi.