Teave seminari NCPC 2017 – Medication Review kohta

Head kolleegid!

Elanikkonna vananemise, krooniliste haiguste sagenemise ning polüfarmakoteraapia kasvuga seoses muutub järjest olulisemaks teadmine ravimite ohutust ja tõhusast kasutamisest. Nimetatud tegevuses on oluline roll nii apteekril, arstil kui ka patsiendil. Kolme osapoole koostöös toimuva patsiendikeskse ravimsuhtlemisega saavutatakse tõhus ravitulemus.

Eesti elanike ravimite kasutamise parandamiseks ning apteekrite ja arstide teadmiste uuele tasemele viimiseks toimub 30.11-02.12.2017 Võrus rahvusvaheline õppeseminar New Chapter in Patient Care – Medication Review. Lektoriteks on vastava valdkonna parimad spetsialistid Soomest, Rootsist, Belgiast, Tšehhist, Horvaatiast, Ameerika Ühendriikidest, Sloveeniast, Suurbritanniast ja Taanist. Täpsem teave seminari kohta: http://ncpc2017.com/

Seminarile on oodatud kõik tervishoiutöötajad, kes puutuvad igapäevaselt kokku ravimikasutuse keerukustega: apteekrid, arstid ja med. õed. Lisaks eestlastele on teretulnud ka kolleegid Lätist, Leedust, Põhjamaadest ning teistest Euroopa riikidest, andes nii hea võimaluse kogemuste vahetamiseks ja ühiste tegevusplaanide arutamiseks.

Tulge ja avame koos uue patsiendihoole peatüki!

Daisy Volmer