Sotsiaalfarmaatsia uurimistööde stipendium 2020

Sotsiaalfarmaatsia uurimistööde stipendiumikomisjoni otsus

BENU Apteek Eesti OÜ (Benu) ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi koostööleppe kohaselt annab BENU 2020/21 õppeaastal vastavate uurimistööde olemasolul välja kuni kaks sotsiaalfarmaatsia või sellega seotud valdkonnas teostatud uurimistöö stipendiumi.

2020 a. esitati stipendiumi saamiseks kaks uurimistööd. Stipendiumikomisjoni liikmed prof. J. Heinämäki (EAFS esindaja), prof. A. Raal (TÜ farmaatsia instituudi esindaja), dots. D. Volmer (sotsiaalfarmaatsia valdkonda õppejõud) ja prov. A. Ruul (BENU Apteek Eesti OÜ esindaja) töötasid iseseisvalt esitatud materjalidega, andsid komisjoni juhile D. Volmerile tagasiside esitatud uurimistöö sobivuse kohta stipendiumile kandideerimiseks ning oma pingerea esitatud tööde osas.

Uurimistööde hindamisel lähtusid komisjoni liikmed uurimistööde valdkondlikust sobivusest, valitud uurimisteema olulisusest, töö kvaliteedist ja originaalsusest ning üliõpilase panusest töö valmimisel. Sellel õppeaastal stipendiumi saamiseks esitatud uurimistööd olid teostatud olulisel teemal ning tööde sisuline ja vormiline kvaliteet oli hea. Üliõpilased olid panustanud uurimistöödesse erinevalt, kes osalenud nii uuringuandmete kogumisel kui ka teostanud analüüsi, kes teostanud detailse andmete analüüsi. See tegi uurimistööde hindamise ja lõpliku reastamise väga keeruliseks. Komisjoni ühise otsusega jagatakse 2020 a sotisaalfarmaatsia uurimistööde stipendium võrdselt (á 500 eurot) kahe esitatud uurimistöö teostajale: Hedvig Rassile uurimistöö “Eesti apteekide ja apteekrite tegevuse kriisiolukorras COVID-19 pandeemia näitel” (juhendajad dots. D. Volmer ja dots. K. Lubi) eest ja Maksim Kašurale uurimistöö “Eakate apteegikülastajate ravimite kasutamise analüüs fookusega valuravil” (juhendajad dots. D. Volmer ja nooremteadur V. Bobrova) eest.

Stipendiumi saanud uurimistööd on korrektselt vormistatud terviklikud uurimistööd, mis on koostatud uudsetel ja praktiliselt olulistel teemadel.

Stipendiumikomisjoni liikmed:

Heinämäki/ allkirjastatud digitaalselt

Raal/ allkirjastatud digitaalselt

Volmer/ allkirjastatud digitaalselt

Anneli Ruul/ allkirjastatud digitaalselt

Tartus, 26.11.2020