EFS ja EAFS sügisseminar

8. novembril 2016 a toimus koostöös Eesti Farmaatsia Seltsiga (EFS) sügisseminar, mille võib jagada kahte ossa. Esimeses pooles oli võimalik kuulata täiendõppe loengut TÜ meditsiinilise viroloogia teadur Radko Avilt teemal ?HIV ravimresistentsus ja nakkuse kulgu mõjutavad tegurid?.

Oma ettekandes andis lektor ülevaate HIV-i avastamise ajaloost, levikust, alatüüpidest, patogeneesist ja nakatumise vältimise profülaktikast maailmas. Samuti tutvustas Dr. Avi HIV levikut ja patsientide vanuselist jaotust Eestis. Kirjeldatud infot ja teisi haigusega seotud andmeid on võimalik saada HIV andmebaasist. Peamine HIV ravi probleem on teise põlvkonna ravimite kasutamisel ilmnenud ravimresistentsus haigustekitaja suhtes ning haiguse erinevad alatüübid. Teadlased püüavad neid probleeme lahendada geeniteraapia ja personaalse meditsiini abil. Eesti eesmärgiks on kuuluda tulevikus esimese viie HIV-vaba riigi hulka Euroopas.

Seminari teises pooles oli võimalik kuulata EAFS ettekandeid. D. Volmer tutvustas kompetentsipõhise õppe arendamist Euroopas ja rõhutas selle olulisust ka farmaatsiaõppes. K. Semjonov ja K. Kogermann andsid oma ühises ettekandes ülevaate farmaatsiaeriala populariseerimise vajadusest ning jagasid infot vastava fondi loomise kohta. A. Raal meenutas oktoobri keskel uksed sulgenud TÜ Kesklinna apteegi tegevust.