Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus 2021. a prof. Ad van Doorenile

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts avaldas 2021. a tunnustust professor Adrianus August (Ad) van Doorenile.
Pärast proviisorina ülikooli lõpetamist asus Ad van Dooren tööle farmaatsiatööstuses ravimiarenduse, GMP ja GLP projektijuhina. Dupharis (hiljem Solvay Pharmaceuticals) töötatud 10 aasta jooksul omandas ta doktorikraadi teemal “Effects of experimental variables in differential scanning calorimetry”. Hiljem töötas ta samas ettevõttes müügi, turunduse ja müügilubade valdkonnas.
Ärijuhina liitus ta seejärel kohaliku Hollandi ettevõttega, mis tegeleb haiglavahendite tootmise ja müügiga, millele järgnesid ekspordi-, müügi- ja turunduse valdkonna ametikohad ettevõtetes, mis tegelevad meditsiinis kasutatavate ühekordsete vahendite ja spetsiaalsete ravimvormide tootmisega.
Umbes 20 aastat tagasi liitus ta Hollandi Utrechti Kutsekõrgkooliga, alustades esmalt farmaatsiaärijuhtimise lektorina ja jätkates hiljem farmaatsiauuenduste professorina. Tema peamine uurimissuund, mida võib kirjeldada kui “Protsessi uuendused farmatseutilises hooles”, hõlmas kõigi ravimite väljakirjutamise ja kasutamisega seotud protsesside uurimist. See hõlmas uuringuid ravimikommunikatsiooni, ravijärgimuse, patsiendi enesejuhtimist ja tervise käitumise muutusi.
Lisaks on prof van Doorenil eriline huvi kliiniliste uuringute vastu. Ta annab regulaarselt koolitusi ja kursusi kliiniliste uuringute monitooringu ja GCP alal ning on raamatu “Clinical Research Monitoring: a European Approach” autor.
Prof van Dooren on enam kui 60 artikli ja arvukate teaduslike ettekannete (kaas)autor. Ta läks 2017. aastal pensionile, kuid on endiselt seotud mitme doktorandi juhendamisega.
Prof. Dooren on olnud seotud proviisoriõppe edendamisega Tartu Ülikoolis 15 aasta jooksul. Ta on olnud aastaid vastutav Erasmuse üliõpilasvahetuse eest TÜ ja Utrechti Kutsekõrgkooli vahel, tutvustades koduülikooli üliõpilastele praktikavõimalusi Eestis. Samuti on ta pühendunult koostanud õppe- ja praktikaprogramme meie proviisoriüliõpilastele Hollandis. Tänu prof. Dooreni initsiatiivikusele on tudengivahetuses osalenud ligikaudu 15 üliõpilast kokku mõlemast kõrgkoolist.
Lisaks on prof. Dooren olnud üks pikaajalisemalt Farmaatsia instituudis tegutsenud välisõppejõududest, kes on õpetanud kahte proviisoriõppe valikainet. Aastatel 2009-2011 Ravimite kliinilised uuringud ja uuringute monitoorimine (2 EAP) ja aastatel 2016-20 Ettevõtluse alused farmaatsias (2 EAP), jagades õpetamise kõrvalt ka kogemusi farmaatsia instituudi õppejõududele vastavate teadmiste edasi andmiseks tulevikus. Üliõpilased on oma tagasisides välja toonud prof. Dooreni mitmekülgseid erialaseid teadmisi ja oskust neid tudengeid kaasavalt edasi anda.
Prof. Ad van Doorenile anti tunnustus üle 9. aprillil rahvusvahelise tervishoiu- ja farmaatsiakonverentsil NCPC2021 Pärnus.