Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja Tamro Eesti OÜ kuulutavad välja sotsiaalfarmaatsia eriala uurimistööde stipendiumi taotlemise

Sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavate uurimistööde kvaliteedi tõstmiseks, omavahelise koostöö ja teadmiste vahetuse soodustamiseks on Tamro Eesti OÜ  ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts sõlminud koostöölepingu, millest makstakse stipendiumi kuni kahe sotsiaalfarmaatsia või sellega lähedalt seotud valdkonna parimate kaitstud uurimistööde teostamise eest. 

2022/2023 ÕPPEAASTA STIPENDIUMI TAOTLEMISE UUS VOOR ON ALANUD 
Stipendiumi võivad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on teostanud oma uurimistöö sotsiaalfarmaatsias või sellega lähedalt seotud valdkonnas ning on selle edukalt kaitsnud. Stipendiumi saamisel on määravaks uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus, töö kvaliteet ja originaalsus ning üliõpilase panus töö valmimisel.
2022/23 õppeaastal on fondi jaoks eraldatava summa suurus 1250.- (tuhat) eurot. Stipendiumi/te taotlusi menetleb 4-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Tamro Eesti OÜ (Tamro) esindaja, EAFS-i esindaja, sotsiaalfarmaatsia valdkonna teadustööd juhtiv TÜ farmaatsia instituudi õppejõud ja farmaatsia instituudi juhataja.

STIPENDIUMI TAOTLEMISE TINGIMUSED

Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane koos uurimistööd juhendava õppejõuga avalduse EAFS-i juhatusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast uurimistööde avalikku kaitsmist farmaatsia instituudis.
Koos avaldusega esitab üliõpilane järgmised lisadokumendid:
– uurimistöö köidetud või elektrooniline koopia koos oponendi retsensiooniga;
– selgituse, millised osad uurimistöös on teostatud töö autori poolt;
– selgituse, milleks plaanitakse taotletud stipendiumi kasutada.

Taotluse esitamise tähtaeg: 18.11.2022. Dokumendid saata info@easp.ee e-postiaadressile.

STIPENDIUMI ERALDAMINE
Stipendiumikonkursi võitja(d) tehakse teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast avalduste laekumise tähtaega ning teave selle kohta avaldatakse EAFS-i, Tamro ja TÜ farmaatsia instituudi kodulehel, TÜ farmaatsia instituudi teadetetahvlil (Tartu, Nooruse 1, VII korrus) ja võimalusel erialaga seotud ajakirjades (Universitas Tartuensis, Eesti Rohuteadlane, Apteeker).

Sotsiaalfarmaatsia stipendiumi statuut 2022/23