benu apteek oü, stipendium, eafs, easp

EAFS ja Benu Apteek Eesti sõlmisid kokkuleppe kahe sotsiaalfarmaatsia eriala stipendiumi loomiseks

27. mail allkirjastati Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ja BENU Apteek Eesti OÜ vahel koostööleping, millega luuakse stipendiumifond sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavatele uurimis- ja teadustöödele. Fondi loomisega soovitakse muuta farmaatsia eriala noorte seas populaarsemaks, sest juba täna on Eestis puudu 100-150 proviisorit.

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) juhatuse liikme Karin Kogermanni ja BENU apteekide jaemüügidirektori Kaidi Kelti allkirjastatava stipendiumilepinguga soovivad mõlemad osapooled näidata, et tõhusam koostöö ülikooli ja erasektori vahel võib tuua rohkem noori farmaatsiat õppima. „Täna on Eestis hinnanguliselt puudu 100-150 farmatseuti ja proviisorit, kusjuures keskmine proviisori vanus on 50 eluaastat ja iga viies proviisor on juba pensioniealine. Lähiaastatel läheb palju proviisoreid pensionile, ent uusi inimesi on juurde tulemas vähe,“ tõdes Kelt. „Riigi tellimus on paraku vähenenud ja eriala pole noorte seas populaarne.“ Apteegiketi juhi sõnul saab kreenis olukorda ülikooli ja riigiga koostöös muuta, aga see eeldab tudengite motiveerimist, eriala maine parandamist ning mõistmist, et apteeker pole müügimees, vaid arsti parem käsi.

Esimese sammuna olukorra parandamiseks näevadki nii EAFS kui BENU Apteek stipendiumisüsteemi loomist, mis motiveerib noori farmaatsiaõpingute kasuks otsustama ning selles valdkonnas kvaliteetset uurimis- ja teadustööd tegema. Loodavast fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ning teadustegevuse toetust võivad tudengite kõrval taotleda ka õppejõud. Stipendiumi saamise eeldus on uurimis- või teadustöö tegemine sotsiaalfarmaatsia või selle lähivaldkonnas. Esimesed stipendiumid antakse välja tuleval, 2015/16 õppeaastal, mil stipendiumifondi kogusuurus on 3000 eurot.

“On ülimalt tervitatav, et farmaatsiafirma panustab teenitud raha farmaatsiahariduse ja -teaduse arendamiseks. See on üheks märgiks Eesti jõudmisest arenenud riikide sekka ning moraalseks ja materiaalseks toeks praegustele ja tulevastele tudengitele ning nende juhendajatele, aidates kaasa eriala populaarsusele ja jätkusuutlikkusele,“ tunnustas uute stipendiumifondide loomist Tartu ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal, kes kuulub stipendiumitaotlusi menetlevasse komisjoni. Lisaks Raalile kuulub neljaliikmelisse komisjoni BENU apteekide esindaja, EAFS-i esindaja ja sotsiaalfarmaatsia valdkonna teadustööd juhtiv TÜ farmaatsia instituudi õppejõud.

Lisainfot stipendiumite kohta leiad “Toetused” lehelt.