EAFS ja Benu Apteek andsid välja uurimistööde stipendiumi

25. jaanuaril andsid Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja BENU Apteek tulevastele proviisoritele üle stipendiumid, millega tunnustati vähihaigete ravikvaliteedi parandamist, ravimite regulaarset kasutamist ning müügiesindajate rolli puudutavate uurimistööde tegijaid. Stipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi oma eriala arengus kaasa töötama ja mõtlema.

Tänavu anti stipendium kolmele Tartu Ülikooli proviisori õppekava üliõpilasele. Triin Durejko uurimuse eesmärk oli töötada välja uurimismetoodika patsientide ravimite regulaarse kasutamise selgitamiseks. Raili Loomets uuris oma töös müügiesindajate tegevuse mõju farmaatsiapraktikale ning Iti-Ingris Sei töö keskendus vähihaigete patsientide ravikvaliteedi parandamisele ja aspektidele, mis on seotud vähiravimite kõrvaltoimetega.

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal ütles, et üliõpilaste praktilise väärtusega uurimustööd aitavad olulisel määral kaasa nii proviisoriõppe kui ka apteegiteenuse kvaliteedi tõstmisele, mis omakorda toetab rahvatervise paranemist. “Stipendium on ülimalt teretulnud ja kiiduväärt. Tänu sellele tunneb üliõpilane end erialaga tihedamalt seotud ja väärtustatuna. Kui saame stipendiumiga proviisoriõppe üliõpilast veel enam motiveerida oma valdkonda süvitsi uurima ja läbi uurimustöö tulevastele üliõpilastele valdkonda tutvustada, on see võit igale osapoolele”, leidis Raal.

BENU apteegiketi juht Kaidi Kelt lausus, et erialaselt pädevad ja motiveeritud noored proviisorid on Eesti üldapteekides väga oodatud ning uurimistööd väärtuslikud, et tõsta apteegiteenuste lõppkvaliteeti. “Noorte huvi ja valdkonna arendamises kaasarääkimise soov on oluline. Kõik stipendiumi saanud tööd on sisult kõrge väärtusega ja praktilise väljundiga, hõlmates ettepanekuid, kuidas tõhustada Eesti ravisüsteemi ja patsientide ravitulemusi. Väärtustame väga kõrgelt ka stipendiumi saanud tööd sellest, kuidas ravimifirmad saavad parandada oma sisemisi protsesse ja personalivalikut, et apteegivisiidid oleksid informatiivsemad ja toetaksid kvaliteetset apteegiteenust”, rääkis Kelt.

Ain Raal lisas, et Tartu Ülikooli farmaatsia instituut on valdkonna pädevuskeskus, kus tehakse praktilise kogemuse saamiseks koostööd mitme valdkonna ettevõttega, kes sarnaselt BENU Apteegile väärtustavad üliõpilase arvamust valdkonna arendamisel.

Mullu maikuus sõlmisid Eesti akadeemilise farmaatsia selts ja BENU Apteek Eesti OÜ lepingu, millega loodi stipendiumifond sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavatele uurimis- ja teadustöödele. 2015/2016 õppeaasta stipendiumifondi suurus oli 3000 eurot.

BENU Apteegi sotsiaalfarmaatsia stipendiumid anti üliõpilastele üle 25. jaanuaril. Stipendiumikomisjoni kuulusid Tartu Ülikooli professor Jyrki Heinämäki, farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal, dotsent Daisy Volmer ja BENU Apteek Eesti juht Kaidi Kelt.