2015

Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi (EAFS) tunnustuse 2015. a. pälvis Professor Jyrki Heinämäki

Alates 2007 aastast on Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts võtnud endale eesmärgiks avaldada tunnustust isikutele, kelle tegevus ja saavutused on tunnustamist väärival määral aidanud kaasa Eesti farmaatsia arengule. 2015. aastal otsustati EAFS üldkoosolekul üksmeelselt avaldada tunnustust Tartu Ülikooli nanotehnoloogia professorile ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi juhatuse liikmele Professor Jyrki Heinämäkile.

Tema teened Eesti farmaatsia arengule on olnud märkimisväärsed. Prof. Jyrki Heinämäki aktiivse tegevuse tulemusel on tõusnud farmaatsia kvaliteet Eestis ning suurenenud oluliselt teaduspublikatsioonide hulk, samuti on ta aidanud kaasa uue aparatuuri soetamisele Farmaatsia instituudile õppe- ja teadustöö läbiviimiseks. Tema alatine positiivsus ja abivalmidus on igati motiveerivaks jõuks üheskoos edasi prügimisele.

EAFS-i tänukiri ja mälestusmeene ning lilled anti Professor Heinämäkile üle 9. oktoobril 2015. a. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna aastapäeva ürituse raames toimunud Farmaatsia teaduspäeval.

Karin Kogermann