Farmaatsia populariseerimine

MTÜ Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts on loonud Professor Peep Veski stipendiumifondi osana Farmaatsia populariseerimise fondi, et suurendada Eesti inimeste teadlikkust farmaatsiast kui erialast ning parandada valdkonna mainet ühiskonnas. Teiseks oluliseks Fondi eesmärgiks on suurendada proviisoriõppesse õppima tulevate üliõpilaste arvu ja nende motiveeritust, mis tagaks senisest suurema hulga proviisorite jõudmise tööturule.