2012

Dotsent Toivo Hinrikus pälvis mitu tunnustust

Traditsiooniline iga-aastane Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustuse pälvis 2012. aastal Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi keemia dotsent Toivo Hinrikus.

Nominendi esitamisel tõsteti esile tema pühendumust Farmaatsia instituudile ning tegevust kauaaegse õppejõu, õpetlase ja juhina ning nimetati teda üheks Eesti akadeemilise farmaatsia sümboliks. Ta on üks neid mehi, kelle kohta võib häbenemata öelda – härra.

Apteekri pojana 1944. aastal sündinud Toivo Hinrikus lõpetas TRÜ arstiteaduskonna proviisorina 1969. aastal, järgnesid töö ja aspirantuuri füsioloogia ning farmaatsia kateedrites. 1978. aastal kaitstud bioloogiakandidaadi väitekirja teemaks oli “Serotoniini toime uurimine küüliku pankrease välissekretoorsesse funktsiooni”. Alates 1981. aastast on T. Hinrikus ametis farmaatsia kateedri (instituudi) dotsendina, olles aastatel 1992-1998 professori ametikohal. Aastatel 1990-1992 oli ta Farmatseutilise terminoloogia ja keemia kateedri juhataja, 1993-1998 Farmatseutilise tehnoloogia ja biofarmaatsia kateedri juhataja ning ajavahemikul 1993-1998 kogu Farmaatsia instituudi juhataja. Ta on olnud proviisoriõppe programmijuht. Kõiki peetud ameteid ja tegevusi läheks pikaks ritta ladudagi.

Dots. Hinrikus on publitseerinud enam kui 90 teaduslikku ja populaarteaduslikku kirjutist, millest lisaks farmatseutilisele analüüsile moodustavad ka olulise osa farmaatsia ajaloo ja erialase terminoloogia seotu.

Toivo Hinrikus on tudengite hulgas hinnatud õppejõud. Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi eestvõtmisel on teist õppeaastat teostatud kõikide kursuste üliõpilaste hulgas küsitlus, mille tulemuste põhjal on tunnustatud kõikide kursuste lemmikõppejõudu ning nimetatud eelneva põhjal Farmaatsia instituudi parim õppejõud, kellele antakse rändkarikas. Käesoleva aasta septembris liikus TÜRSi karikas Toivo Hinrikuse valdusesse.

EAFS-i tunnustusega kaasnevad seltsi mälestusmeene ja tänukiri anti dots. Toivo Hinrikusele üle Farmaatsia instituudi 170. aastapäevale pühendatud konverentsil. Tunnustust 12. oktoobril vastu võttes pidas Toivo Hinrikus vajalikuks oma pikale akadeemilisele tegevusele tagasi vaadata: “Kui arvestada ka üliõpilaspõlv siia hulka, siis minu pidev seotus arstiteaduskonnaga on kestnud peaagu 50 aastat.” Jõudu talle ka edaspidiseks!

Samal päeval sai hea kolleeg teiste tunnustuse osaliseks – “TÜ arstiteaduskonna dekaan Prof. Joel Starkopf andis teaduskonna aastapäevale pühendatud vastuvõtul Toivo Hinrikusele üle arstiteaduskonna medali.